"Şikago Başkonsolosluğu'nun Öğrencilerle Buluşma Resepsiyonu"nda yapılan konuşma

Fatih Yıldız 21.10.2011
Değerli Öğretim Görevlileri, Sayın Hocalarım,
Değerli Öğrenciler, Arkadaşlarım ve bu gece bizimle birlikte olan değerli vatandaşlarımız,

Göreve başladığım Ekim 2010’dan bu yana temel hedefimin ve anlayışımın “vatandaşlarımıza, sizlere ulaşmak ve ulaşılabilir olmak” olduğunu biliyorsunuz. Bugüne kadar sergilediğim anlayış, yaklaşım ve yürüttüğüm faaliyetlerle de bunu mümkün olduğunca ortaya koymaya çalıştım.

Elbette, ABD’deki diğer bazı etnik topluluklar ile kıyaslandığında nispeten küçük olan ve ABD’nin kendi şartlarından, ancak buradaki toplumumuzun da profilinden kaynaklanan bazı nedenlerle birbirine yakın durma geleneğini çok fazla geliştirememiş olan Türk Amerikan toplumunda birbirimize ulaşmanın, yani son derece temel bir olgunun kendi içinde bir hedef, kendi içinde bir başarı olarak algılanmasını yadırgamamak lazım.

Öte yandan, gerek Türkiye’nin dünyada geldiği noktayı, gerek Türk insanının mevcut potansiyelini göz önünde bulundurarak, bu son derece temel olguyu kendi aramızda süratle hallederek, bunu daha yüksek bir hedefe, gayeye yönlendirmeliyiz. Bahsini ettiğim daha yüksek hedefimiz, birbirimize fayda sağlayabileceğimiz bir ilişki tesis etmek olmalıdır.

İşte, birbirimizin daha çok işine yarayabilmemiz, kısaca işlevsel olabilmemiz kaygısıyla, geldiğim tarihten bu yana özellikle görev bölgemdeki öğrencilere ulaşma ve onları birbirleriyle ve buradaki toplumun daha yetişkin bireyleriyle bir araya getirme uğraşı içinde oldum.

Öğrencilerin üzerinde özellikle durmamın belli başlı nedenlerine gelince:

1.Vatandaş ile devlet/devletin temsilcileri olan bizler arasında gözlemlediğimiz ve yetişkinlerle kırmakta güçlük çektiğimiz o mesafeyi, gençlerde daha oluşmasına mahal vermeden ortadan kaldırmak ve devlet temsilcisi ile daha etkileşim içinde olan bir nesil yetiştirmek,

2.ABD çapında 13 binin üzerinde olduğunu düşündüğüm siz Türk Amerikalı öğrencilerin, büyük bir bölümünün burada yaşamını sürdürecek olmasının sonucunda, buradaki Türk Amerikalıların müteakip kuşağının önemli bir bölümünü oluşturacak olmanız. Sayınızın az olmasına karşın, nitelikleriniz itibariyle bu yeni kuşakta önemli roller üstlenecek olmanız.

Elbette bunların hepsi sizlere baktığımda aklıma gelen uzun vadeli perspektifler. Bu uzun vadeli perspektifleri geliştirebilmek için ise, evvela sizlerin kısa ve orta vadedeki önceliklerinizi, beklentilerinizi karşılamamız şart. Dolayısıyla sizlere bu aşamada devlet olarak, dernekler olarak, TADAM gibi meslek kuruluşları olarak sahip çıkmamız, sizlere yatırım yapmamız gerekiyor. Sizlerden haklı bir beklenti içinde olabilmemiz için bunları yapmamız şart.

Bundan sonraki aşamada önemli olan, esasen başta Facebook aracılığıyla olmak üzere başlattığımız ve bugün yüzyüzeye dönüştürdüğümüz iletişimi daha işlevsel bir çerçeveye oturtmaktır. Yine bu çerçevede bazı girişimlere ön ayak olmayı sürdüreceğiz. Bundan sonraki aşamada belli disiplin gruplarındaki arkadaşları, hocalarımızı ve bu disiplinlerde profesyonel yaşamda temayüz etmiş Türk Amerikalıları bir araya getirecek kariyer günleri veya “Coaching Session” diyebileceğimiz faaliyetleri düzenlemektir. Bunu ilk olarak, “Business Administration”, “Marketing” ve “Finance” gibi alanlarda eğitim gören arkadaşlarımız için düzenleyeceğimiz bir etkinlikle hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Elbette bunları düzenlemekten daha önemlisi, bunu devletin ön ayak olduğu bir görev olmaktan çıkarıp, topluma mal etmektir. “Ownership”in toplum tarafından üstlenmesi önemli. Öğrencilerle birebir aynı ortamlarda bulunan hocalarımıza, öğrencilerimizi ilgili profesyonellerle biraraya getirebilecek dernek ve meslek örgütlerine önemli görev düşüyor. Öğrencilerimizin ellerinden tutabilmeliyiz. Buradaki öğrencilerimize sahip çıkabilmeliyiz. Bunu yapacak yeterli kaynak ve potansiyele sahibiz. Tek yapmamız gereken bu yönde irade göstermek. Bugün buraya Michigan’dan, Wisconsin’e, hatta Kentucky’e kadar uzanan mesafeden gelerek iştirak eden öğrencilerimize, bizleri yalnız bırakmayan değerli hocalarımıza bu yöndeki iradeyi gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Bundan sonraki aşamada bu süreci nasıl geliştirebileceğimize dair önerilerinizi, yönlendirmelerinizi ve taleplerinizi bekliyorum.

Bu yolda yanınızda olmaya devam edeceğimi teyiden belirtmek istiyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.


Umut Acar Consul General
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 13:30 - 15:30

1/1/2019 New Year's Day
1/21/2019 Martin Luther King, Jr. Day
2/18/2019 President's Day
5/27/2019 Memorial Day
6/4/2019 Religious Holiday
7/4/2019 Independence Day
9/2/2019 Labor Day
10/14/2019 Columbus Day
10/29/2019 Turkish Independence Day
11/11/2019 Veterans Day
11/28/2019 Thanksgiving Day
12/25/2019 Christmas Day
1/1/2020 New Year's Day